Cursusopbouw.

De totale opleiding voor het behalen van het motorrijbewijs (A1, A2 en A) bestaat uit een aantal gedeelten (zie voor alle relevante info CBR Reserveringswebsite )

- Het theorie certificaat A
Voordat je op de motor mag rijden moet je in het bezit zijn van het theoriecertificaat categorie A, Indien je autorijbewijs al hebt vervalt deze eis. Theorie moet je hebben voor het examen Verkeersdeelname AVD. . Het theoriecertificaat is anderhalf jaar geldig. Je moet tenminste zeventien jaar oud zijn om het theorie-examen te mogen afleggen.

De theorie kan je zelf leren, of via en cursus of via de rijschool etc. Het examen bestaat uit 50 vragen waarvan je er 41 correct moet beantwoorden. Examen reserveren via CBR
Reserveringswebsite

U kunt een theorie boek, en/of USB stick en/of Oefenexamens aankopen in de
webshop via
Ga naar webshop theorie leren .

Het theorie-examen wordt afgenomen bij het CBR in o.a. Utrecht, Leusden, Amsterdam of elders in het land. Onderschat het niet, keihard studeren, meteen examen reserveren en identiteits-/rijbewijs niet vergeten.

- GezondheidsVerklaring.
De Gezondheidsverklaring moet je zsm regelen via CBR
Reserveringswebsite

- Het examen Voertuigbeheersing (AVB)
denkbeeldige 8
Het motorexamen Voertuigbeheersing bestaat uit twaalf oefeningen, die zijn verdeeld in vier clusters. Op je examen doe je er zeven waarvan je er vijf succesvol moet afronden. Vier oefeningen zijn verplicht, de rest kiest je examinator uit. Het gaat er bij alle oefeningen om dat je de examinator op overtuigende wijze demonstreert dat je de motor beheerst. Bij lage, én hoge snelheid. En dat je goed kunt remmen.
Het examen vindt plaats in Barneveld of Utrecht of Amsterdam op een afgesloten terrein.

Je moet de rijschool machtigen om voor jou een AVB examen te kunnen reserveren!

- Het examen Verkeersdeelname (AVD)
Op het examen verkeersdeelneming laat je zien dat je volgens de geldende verkeersregels op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer deel kunt nemen. Je rij-instructeur en de examinator volgen in de auto. Je wordt door de examinator o.a. beoordeeld op: kijkgedrag, plaats op de weg, rekening houden met andere weggebruikers, verkeersregels, motorbeheersing etc. etc. Totale tijdsduur 55 minuten (effectief rijden ca. 35 minuten).

Het AVD examen vindt plaats vanuit Eemnes of Leusden.

Je moet de rijschool machtigen om voor jou een AVD examen te kunnen reserveren!
AVD les Eefke
- Rijbewijs aanvragen
De geslaagde kandidaat meldt zich (met pasfoto en identificatiebewijs) bij de gemeente, die het Centraal Rijbewijzen Register (CRB) raadpleegt.
Kandidaten worden verzocht pas de dag NA het behalen van het examen naar het gemeentehuis te gaan om het rijbewijs aan te vragen. Het CBR kan niet garanderen dat de gegevens van de kandidaat daarvoor al bekend zijn in het Centraal Rijbewijzen Register van de RDW.